AKTIVITETER

Onsdag den 14. august 2019 kl. 16:30

Efterafgrøder, Fyraftensmøde v/ Herve

To timer med fokus på efterafgrøder. Et bæredygtigt syn på havens vækstsæson.

Der hvor planter kan gro, findes ingen bar jord. Den livgivende proces som planter er et udtryk for, foregår så længe, det er muligt. Derfor efterafgrøder.
Efterafgrøder tilfører jorden ny næring til den næste grønsagssæson. De skåner strukturen i jorden og sikrer næring til mikroorganismer. De forhindrer udvaskningen af vigtige næringsstoffer.

Vi ser på hvilke planter egner sig: honningurt, luzerne, spinat, m.fl.. Hvor og hvornår de kan sås og hvordan de behandles når vinteren er over.

Pris kr. 50 kr. incl kaffe og kage //
Tilmelding B.hedegaard52@gmail.com senest 08/08/2019

Onsdag den 02. oktober 2019 kl. 16:30

Efterår og vinterklargøring af haven, Fyraftensmøde v/ Herve

To timer med fokus på en ny havesæson.

Næste års havesæson starter om efterår. Det gode liv som er blevet bygget op igennem hele vækstsæsonen, skal passes på. Det vil primært sige at jordens mikro- og makrodyreliv skal have noget at spise, og det skal så vidt muligt værnes mod vinterens barskhed.

I den sene vinter, tidlige forår, når jordtemperaturen er over de 5 grader, er det tid til at tænke på at gøde jord. Alt dette kigger vi på. Hvordan vi bedst kan forberede den næste vækstsæson.

Pris kr. 50.kr.incl kaffe og kage //
Tilmelding B.hedegaars52@gmail.com senest 25/09/2019

Se tidligere aktiviteter