AKTIVITETER

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 23:00

Radio Diablo indslag 28.02.2020

Link til indslag om aktivitetsweekend 6-8.03.2020 :https://youtu.be/BJLmpz1wgH4

Pris kr. //
Tilmelding senest

Lørdag den 06. juni 2020 kl. 16:00

Kompost, Fyraftensmøde

Kompost - Fyraftensmøde v. Hervé Lognonné. Denne gang møde vi hjemme hos Hervé Sørupvej 61. Har du kompost hjemme, tag en lille pose med.

Ønsker man sunde og velsmagende grønsager, er kompost uundværligt i køkkenhaven. Kompost forbedrer jordens struktur, og øger dens evne til at optage og afgive vand, og den sikrer at flere næringsstoffer og sporstoffer bliver tilgængelige for planterne. Der er mange måder at lave kompost på. Hvilken metode man vælger, afhænger af ens behov, plads og tid til rådighed. Vi ser på fordele og ulemper af de forskellige metoder.

Vi ser også på hvornår, komposten er klar til brug, hvor og hvor meget skal bruges og hvornår.

Pris kr. 50 kr.incl.kaffe //
Tilmelding evaagger@hotmail.com senest

Tirsdag den 04. august 2020 kl. 16:00

Efterafgrøder, Fyraftensmøde v/ Herve

Et bæredygtigt syn på havens vækstsæson.

Der hvor planter kan gro, findes der ingen bar jord. Den livgivende proces som planter er et udtryk for, foregår så længe, det er muligt. Derfor er det vigtigt med efterafgrøder.

Efterafgrøder tilfører jorden ny næring til den næste grønsagssæson. De skåner strukturen i jorden og sikrer næring til mikroorganismer og de forhindrer udvaskningen af vigtige næringsstoffer.

Vi ser på hvilke planter egner sig: honningurt, luzerne, spinat, m.fl.. Hvor og hvornår de kan sås og hvordan de behandles når vinteren er over.

Pris kr. 50 kr.incl.kaffe //
Tilmelding evaagger@hotmail.com senest

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 16:00

Efterafgrøder og vinterklargøring af haven. Fyraftensmøde

Fyraftensmøde v. Hervé Lognonné

To timer med fokus på den næste havesæson.

Næste års havesæson starter om efterår. Det gode liv som er blevet bygget op igennem hele vækstsæsonen, skal passes på. Det vil primært sige at jordens mikro- og makrodyreliv skal have noget at spise, og det skal så vidt muligt værnes mod vinterens barskhed.

I den sene vinter, tidlige forår, når jordtemperaturen er over de 5 grader, er det tid til at tænke på at gøde jord. m.m.. Alt dette kigger vi på. Hvordan vi bedst kan forberede den næste vækstsæson.

Pris kr. 50 kr.incl.kaffe //
Tilmelding evaagger@hotmail.com senest

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19:30

Rusland - mere end bare Putin m. Matilde Kimer

Ruslandskorespondent Matilde Kimer. Det skal handle om Putin og konfrontationerne med Vesten, men vi møder også en række såkaldte almindelige russere. Både dem der forguder Putin og hans politik, og dem der slås for at ændre kursen.

Tilmelding nødvendig

Arr i samarbejde med FOF

Pris kr. kr. 100 for ikke-medlemmer // forflere oplysninger se under Foredragsforeningen
Tilmelding kwurtzen@gmail.com senest

Torsdag den 10. december 2020 kl. 19:30

Biblens gode historier - med et tvist af jul

Nis Boesdal vil fortælle om den måde hvorpå vi i det moderne samfund møder Biblens gode historier. Nis Boesdal er forfatter til ca. 50 bøger, er tidligere studievært i radioprogrammet "Danmarksmester" på DR1 og har lavet det historiske program "Hvem, hvad og hvor i Danmark".


Da dette møde er årets traditionsrige julemøde, vil der efter foredraget være kaffe med lagkage og lotteri (medbring gerne en lille pakke til lotteriet).
Til foredraget denne aften er der gratis adgang for alle. Foredraget sker i samarbejde med Egense Menighedsråd

Pris kr. // for flere oplysninger se under Foredragsforeningen
Tilmelding senest

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 19:30

Journalist og udenrigskorespondent Steffen Gram

For at få så aktuelt et foredrag som muligt venter vi med at fastlægge aftenens emne. Steffen Gram er tidligere redaktør og studievært for DR-TVs udenrigsmagasin Horisont og er i dag bl.a. vært på DR1s program "Verden ifølge Gram". I snart 25 år har Steffen Gram dækket tilværelser udenfor Danmark og har rapporteret fra krige og flygtningekatastrofer i hele verden.
Arrangementet foregår i samarbejde med FOF.
Bemærk: Tilmelding er nødvendig på 20692545 eller kwurtzen@gmail.com 

Pris kr. kr 100 for ikke-medlemmer af af foredragsforeningen // for flere oplysninger se under Foredragsforeningen
Tilmelding senest

Torsdag den 11. februar 2021 kl. 19:30

Nordøstgrønland og Siriuspatruljen

Tidligere siriusmand og chef for Siriuspatruljen samt produktionsleder på Troels Kløvedals dokumentarserie om den danske flådes historie Rasmus Rohde kommer til Egense og fortæller om Nordøstgrønland og baggrunden for oprettelsen af Siriuspatruljen. Der vil blive vist smukke billeder og korte, spændende filmsekvenser.


Efter foredraget er der generalforsamling jfr. vedtægterne §6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Pris kr. kr 60. for ikke-medlemmer // For flere oplysninger se under Foredragsforeningen
Tilmelding senest

Torsdag den 11. marts 2021 kl. 19:30

I dronningens tjeneste

Kommandør og kammerherre Christian A. Nørgaard gjorde i mange år og indtil januar 2019 tjeneste som Dronningens jagtkaptajn og chef for kongeskibet Dannebrog. I sit foredrag vil Chr. Nørgaard fortælle om sit spændende dobbeltjob og om oplevelser under de mange togter - ikke mindst ved Grønland - med det smukke skib, med hvilket han har haft ansvaret for kongelige, besætning og skib.

Pris kr. kr 60. for ikke-medlemmer // For flere oplysninger se under Foredragsforeningen
Tilmelding senest

Se tidligere aktiviteter