AKTIVITETER

Onsdag den 28. april 2021 kl. 17:00

Borgermøde for Rantzausminde, Egense, Skovsbo og Tankefuld

Møde for ALLE interesserede borgere i området.
Nu har du mulighed for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalområde.
• Velkomst ved Susanne Riber, næstformand for forsamlingshuset og
Hanne Ringgaard, formand for lokaludvalget.
• Kort intro til den digitale del, hvad er mødets spilleregler
v. Anne Hellesøe, Svendborg Kommune og Hanne Ringgaard,
• Kort introrunde, hvem er vi?
• Information om muligheder for at organisere sig i et lokalråd v. Anna Hellesøe
• Kort runde: spørgsmål, tanker, hvem har lyst til at engagere sig
• Information om muligheder for borgerbudget-pulje v. Anna Hellesøe
• Kort runde: spørgsmål, tanker, hvem har lyst til at engagere sig
• Næste skridt, samle kontaktinformationer til dem, der vil engagere
sig i en af de to grupper og afslutning v. Susanne Riber, Anna Hellesøe
og Hanne Ringgaard.
Deltager begrænsning 50 personer.
Af hensyn til forsamlingsregler under corona er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Susanne på: gsriber@gmail.com
Svendborg kommune og forsamlingshuset vil sammen stå for lidt let at drikke og spise.

Arrangør: Svendborg Kommune og
Egense- Rantzausminde Beboerforening
Vi ses.

Pris kr. //
Tilmelding gsriber@gmail.com senest 27/04/2021

Se tidligere aktiviteter