Vil du leje egense forsamlingshus?

Udlejning

Forsamlingshuset lejes som nøglehus, hvor du selv står for arrangementet.

Ønsker du at være gæst til din egen fest, har vi samarbejde med flere kokke/kogekoner/serveringspersonale, der kan stå for dele af, eller hele din fest

 Leje af forsamlingshuset sker ved henvendelse til Eva Agger på Mail: evaagger@hotmail.com

 For at leje huset skal du være medlem af beboerforeningen.

Et medlemskab koster 200 kr. og kan tegnes på lejetidspunktet.

 Huset kan, hvis ikke andet er aftalt, benyttes fra kl. 09 til kl. 08 den følgende dag. Efter særlig aftale kan nøgle udleveres før og forberedelser kan starte før. Man kan dog først påregne at rengøring mm. er færdig på udlejningsdagen kl. 09.

Priser

Hele huset: 3075 kr. incl.reng.,service.Herudover 1000 kr. i depositum

Store sal:    2875 kr.incl.reng.,service.Herudover 1000 kr. i depositum

Lille sal:      2400 kr.incl.reng,service.herudover 1000 kr. i depositum.

 

 Efter festen tilbage betales hele depositum, forudsat at huset afleveres som aftalt og uden skader.

Hvornår betales pengene?

Reservation af forsamlingshuset sker når kontrakt er underskrevet og der er indbetalt husleje og depositum. Alle papirer vedrørende leje, information mm mailes til lejer.

Ved afbestilling

Mindre end en måned før lejeperioden, tilbagebetales det indbetalte beløb minus kr. 500.

Mere end en måned før lejeperioden, tilbagebetales hele det indbetalte beløb. 

Udlejningsbetingelser

Huset skal efterlades ryddeligt, alt skal retur på rette plads, køkken skal efterlades efter ophængt instruks. Gulve fejes.

 Skader på huset eller inventar modregnes i depositum.

Overstiger skaderne depositumbeløbet, skal lejer betale disse skader.

 Lejer medbringer selv viskestykker og karklude.

 Borde og stole skal efterlades som beskrevet på anvisning ophængt i depotrum.

I køkkenet ligger vejledning for brug af køkkenet: ventilation, gasbord, opvaskemaskine og ovne.

Det er obligatorisk, at førstegangsbruger af køkkenet skal instrueres i diverse installationer af et medlem fra bestyrelsen.

 Tidspunkt for udlevering/aflevering af nøgle, aftales med Eva Agger mail:evaagger@hotmail.com

 Er der noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte Eva Agger   

 Vi ønsker dig/jer en god fest.

Hverdagspriser

For at øge tilgængelighed og brug af huset indfører vi nye hverdagspriser. Det gælder for seperat brug af en del af huset:

 Generalforsamling/fyraftensmøde lille stue:                kr 250

Generalforsamling store sal:                                            kr 450

Børnefødselsdage, lille stue:                                            kr 350

Begravelsekaffe, lille stue                                                 kr 450

Begravelsekaffe, store sal                                                kr 650

Aftenskole, lille sal                                                             kr 450

Aften skole, store sal                                                         kr 650

Privat flerfamilie mad/ spisning, lille stue                     kr 450

Herudover skal du endelig henvende dig med en god ide til aktivitet og vi taler om prisen. Vi er meget forhandlingsvenlige

 

e.                       

Huset set fra Nord

madpakkehus

Køkken

Huset set fra Syd

 

 Foyer