Lokalhistorisk forening

 

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for områdets historie i fortid og nutid.
Foreningen driver endvidere Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv, som har hjemme på 1. sal i forsamlingshuset.
Foreningen laver løbende arrangementer, der kan sætte fokus på områdets historie: møder, byvandringer, udflugter mv. Der ligger en stor opgave i at få organiseret arkivet. I den forbindelse er det ambitionen at digitalisere alle arkivalier, sådan at det bliver lettere for brugere at finde frem til oplysninger. Ligeledes arbejdes der på at få etableret en hjemmeside for der igennem at give en bredere formidling af områdets historie.
Følg op på vores hjemmeside:www.egenselokalarkiv.dk og på facebook

Bliv medlem!
Bliv medlem for kr. 150,- om året.
Indbetales på konto 1551   2447037
Opgiv navn og mail-adresse ved indbetaling.
Kontakt: Arkivleder: Lone Bornefelt: bornefelt@dk2net.dk,
                 Formand: Klaus Johannessen: byplan@gmail.com, tlf. 51545827
                 Åbent arkiv: onsdag i lige uger kl 10-12.
Hvis man ønsker at besøge arkivet på andre tidspunkter, kan arkivleder Lone Bornefeldt kontaktes.