Lokalhistorisk forening

 Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for områdets historie i fortid og nutid.
Foreningen driver endvidere Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv, som har hjemme på 1. sal i forsamlingshuset.

Foreningen laver løbende arrangementer, der kan sætte fokus på områdets historie: møder, byvandringer, udflugter mv. Der ligger en stor opgave i at få organiseret arkivet. I den forbindelse er det ambitionen at digitalisere alle arkivalier, sådan at det bliver lettere for brugere at finde frem til oplysninger. Ligeledes arbejdes der på at få etableret en hjemmeside for der igennem at give en bredere formidling af områdets historie.
Følg op på vores hjemmeside:www.egenselokalarkiv.dk og på facebook (egense-Rantzausminde Lokalhistorie)

Bliv medlem
Bliv medlem for kr. 150,- om året.
Indbetales på konto 1551   2447037
Opgiv navn og mail-adresse ved indbetaling.
Formand: Klaus Johannessen: byplan@gmail.com, tlf. 51545827
Åbent arkiv: onsdag i lige uger kl 10-12.
Hvis man ønsker at besøge arkivet på andre tidspunkter, kan du skrive en mail til: e.r.lokalhistorie@gmail.com. Heri kan du skrive om du vil besøge os på andre tidspunkter end anført ovenfor. Du og en gruppe (familie/venner/forening) kan også få adgang til at besøge arkivet og så vil vi fortælle om vores arbejde. Du har måske også noget du vil aflevere til os - eller vil du købe bøger eller film. Alt sammen kan lade sig gør - bare send os en mail, så bliver du kontaktet.